Thông tin liên hệ:

🌐 Website: https://taixiu.city/

📍 Địa chỉ: 762 Đường Hồng Bàng, phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

📱 Hotline: 090855632

✉ Email: [email protected]

Bình luận